Werkwijze

Vanuit verrassende gezichtspunten prikkel ik en daag ik opdrachtgevers uit. Ik verbind mensen, processen en organisatieniveaus. Ik breng perspectieven samen.

In co-creatie ontwikkel ik nieuwe oplossingen. Zo ontstaat een echte voedingsbodem voor verbeteringen en nieuwe aanpakken. Opdrachtgevers ervaren mijn stijl als ’the next-box’, betrokken én resultaatgericht’.

WAT

 • Positieve mobiliteit, bewegen als kans
 • Bovenschoolse leerkringen, kennismobiliteit
 • Beweging brengen daar waar angst en weerstanden heersen
 • Leer- en samenwerkingsprocessen coachen en ondersteunen in teams zodat leiders in staat zijn om te leren van medewerkers

HOE

 • Collegiale samenwerking met bestuurders, schoolleiders en docenten.
 • Medeverantwoordelijkheid geven aan de opdrachtgevers voor de gestelde doelen.
 • Meerwaarde bieden door koppeling van expertise.
 • Tijdelijke aanvulling op de bestaande kennis en vaardigheden.
 • Verbinden van kennis en vaardigheden van buiten met de situatie en ontwikkelingen van binnen de organisatie.
 • Up-to-date-kennis en meerwaarde door een betrouwbare achterban qua netwerk en organisatie.
 • Samen delen van kennis en vaardigheden.
 • Werken met veranderteams.
 • Focus op strategie en doelen en de vertaling daarvan naar alle niveaus.
 • Aansluiten bij de zone van de ‘laatste’ ontwikkeling (de ‘naaste’ mag ook!).
 • Ongebruikelijke aanpak en oplossingen voor hardnekkige problemen (interventies op systeemniveau, interventies niet alleen op de rationele, maar ook op de emotionele laag).
 • Ruimte om te experimenteren.
 • Oog voor de onderstroom (onveiligheid, weerstanden, spanningen, conflicten).