Over Irene Harmsen

Irene is een ervaren onderwijsadviseur- en opleider in het  (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs. Zij gaat altijd op zoek naar samenhang in de organisatie op alle niveaus.

Ze werkt met bestuurders, schoolleiders, lerarenteams uit het onderwijs en leidt sinds 2017, community librarians op voor de bibliotheek van de toekomst.

Irene weet zowel in de vraagstukken als in de opleidingstrajecten hun persoonlijke rol hierin te verbinden tot een samenhangend geheel, zodat processen en structuren samenhang gaan vertonen en effectiviteit wordt bevorderd.

‘Mensen in het onderwijs vertrouwen geven in hun eigen kunnen en op zoek gaan naar hun talenten vraagt een grote mate van betrokkenheid’.

Het kijken en luisteren naar mensen, om daarna goed door te vragen naar de feitelijke vraag, is volgens Irene de beste beginsituatie waar een duurzame klantrelatie kan ontstaan.

Haar persoonlijke waarden: vrijheid, ruimte, vertrouwen, onafhankelijkheid en lef. En haar professionele waarden:gelijkwaardigheid gedegen, nabij, pragmatisch, positief ondersteunen haar op het gebied van:

  • Leidinggeven aan leren
  • Vernieuwing en verandering
  • Samenwerken met de omgeving
  • Organisatie: mensen/middelen/systemen/structuren
  • Werken aan jezelf.